איך לשפר את הדימוי העצמי?

עלי אין יריבי חולקים כלל, הם חולקים רק על הדמות שהם ציירו לעצמם ממני — ועל איש כזה ראוי אכן לחלוק. איך המשפט הזה יכול לעזור לנו לפתח הערכה עצמית?